درباره‌ی مجله

نشریه «توسعه پایدار و ساختمان هوشمند» نشریه‌ای فارسی با رویکرد علمی وابسته به دانشگاه بزرگمهر قائنات، به‌ منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها و اندیشه‌های پژوهشگران، رشد آگاهی، توسعه علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینه توسعه پایدار و ساختمان هوشمند می باشد.

روانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره ثبت 94396 برای این نشریه صادر شده است.

زمان آغاز انتشار این مجله از سال 1402 و به صورت فصلنامه هر سه ماه یکبار می باشد. مقالات ارسالی، پس از بررسی ویژه و تأیید هیئت تحریریه منتشر خواهد شد.

 • کشور محل چاپ: ایران 
 • شروع انتشار: زمستان 1402 
 • نوع نشریه: علمی 
 • توالی نشریه: فصلنامه 
 • زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی) 
 • نوع داوری: داوری بسته و دو سو ناشناس 
 • سامانه مشابهت یاب: دارد 
 • میانگین زمان داوری اولیه: دو هفته 
 • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن) 
 • نوع انتشار: الکترونیکی چاپی 
 • ایمیل نشریه: sdsb@buqaen.ac.ir